Wiolinki i Crescendo

Młodszy chór Wiolinki

Logo chóru Wiolinki

Młodszy chór Wiolinki, zreszający uczniów 1. - 5., bawi się muzyką i przygotowuje do występów na czwartkowych próbach. Próba młodszych śpiewaków trwa 45 minut. Czas ten jest wykorzystywany niezwykle intensywnie, ćwiczenia rytmiczne, dykcyjne, ruchowe i intonacyjne przeplatane są aktywnościami śpiewaczymi i oddechowymi.

Żywiołowe Wiolinki uwielbiają piosenki z akompaniamentem fortepianu, kapeli lub podkładami muzycznymi. Garną się do gry na instrumentach perkusyjnych i w naturalny sposób uzupełniają ruchem wykonywane piosenki. Po przeżyciu satysfakcji i dumy, które są efektem dobrych występów, większość Wiolinek wstępuje w szeregi starszego chóru szkolnego.

Wiolinki podchodzą do swych obowiązków z dziecięcą radością i werwą, są zarazem bardzo ambitne i starają się, by ich występy podobały się publiczności. Największą pochwałą dla małych artystów jest pochwała oraz zadowolenie i brawa słuchaczy.

Crescendo

Logo chóru Wiolinki

Do Crescenda uczęszczają uczniowie z klas 6. - 9. Bazę członkowską tworzą nie tylko byłe Wiolinki. Pojawiają się nowe twarze i nowe głosiki uczniów, którzy rozpoczęli edukację w okolicznych szkołach,a do bystrzyckiej szkoły przychodzą w klasie 6.

Śpiew chóralny jest przedmiotem nadobowiązkowym, a próby chóru są obowiązkowe. Zajęcia odbywają się w środy i trwają półtorej godziny. Systematyczne rozśpiewki przygotowują chórzystów do prawidłowego oddychania, tworzenia dźwięku, intonacji, rezonansu, dykcji, odpowieniej postawy podczas wykonywania utworów.

Oczywiście, rozśpiewka to sprawa poważna, ale nie smutna ani nudna. Powinna zrelaksować i pozytywnie nastawić zmęczonych już nieco /pracą na sześciu lekcjach/ młodych ludzi. Tak więc właśnie rozśpiewki bywają najbardziej ruchliwą, śmieszną i hałaśliwą częścią próby. Pozostały czas wypełniony jest do ostatniej minuty pracą nad przygotowanymi utworami.